συγκαταπράττουσι

συγκαταπράττουσι
συγκαταπράσσω
join in accomplishing
pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
συγκαταπράσσω
join in accomplishing
pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)
συγκαταπρά̱ττουσι , συγκαταπράσσω
join in accomplishing
pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
συγκαταπρά̱ττουσι , συγκαταπράσσω
join in accomplishing
pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”